Dodatočné vybavenie elektrickým guľovým ventilom pre pohodlnú likvidáciu šedej vody

 

Zneškodňovanie šedej vody môže byť častokrát pre mnohých problémom, pretože je ťažké dosiahnuť na odtokové ventily. Dodatočné vybavenie elektrickým guľovým ventilom pre pohodlnú likvidáciu šedej vody je jednoduchým riešením.

Pomerne veľa vypúšťacích ventilov pre sivú vodu je umiestnených na spodku vozidla, a preto sú ťažko dostupné. Na odstránenie sivej vody z odpadovej nádrže si musíme častokrát najskôr precvičiť kolená a pri otváraní ventilu alebo kohútika sa často zašpiníme. Tomuto sa naozaj môžeme vyhnúť.

Likvidácia je oveľa pohodlnejšia a hygienickejšia pomocou elektrického guľového ventilu. Po stlačení príslušného spínača vo vozidle sa ventil automaticky otvorí a špinavá voda odtečie. Ak znova stlačíme spínač,  ventil sa zatvorí. Posledná generácia guľového ventilu  je optimalizovaná na prietok, takže odpadová voda odtečie veľmi rýchlo.

V extrémne nepravdepodobnom prípade, že je ventil zablokovaný hrubými časticami (zvyškami potravy), snímač tento problém nahlási.Výkonné servomotory teraz vykonajú tri pokusy o zatvorenie ventilu, až potom elektronika preruší ďalšie pokusy o zatvorenie kvôli ochrane motorčeka. Spravidla pomáha opláchnutie zhora alebo ručné vyčistenie ventilu.

Elektrický ventil Lilie

Pre informáciu ohľadom montáže a ceny nás kontaktujte telefonicky +421 905 503 350 alebo mailom servis@karavan.sk

späť na všetky novinky
KARAVAN.SK
KARAVAN.sk s.r.o.
Seredská 247/4012
917 05 Trnava – Modranka
Slovenská republika