Diaľničné poplatky v Rakúsku nad 3,5 tony

Pre karavanistov jazdiacich na obytných autách nad 3,5 tony sa udialo zopár zmien o ktorých možno neviete. Pre pripojený príves sa už nevkladá do palubnej jednotky ďalšia náprava, teda ak ťaháte za obytným autom príves, stále máte nastavené iba 2 nápravy.

Ďalšia, veľmi atraktívna, zmena je, že si každý karavanista môže objednať poštou pre svoje obytné auto Go-Box (palubnú jednotku), pričom si môže vybrať spôsob úhrady Go Direkt dvoma spôsobmi:

  • povolením inkasa
  • úhrada faktúrou na základe mesačného vyúčtovania

V oboch prípadoch nie je potrebné navštevovať predajné miesta a dobíjať palubnú jednotku kreditom. Kredit poskytuje prevádzkovateľ (Asfinag) a vy už iba jazdíte a platíte iba za prejdené kilometre. Ako postupovať?

  1. Stiahnite si formulár GO Direkt APPLICATION mobile home
  2. Vyplňte formulár, po vyplnení si ho vytlačte, pripojte k nemu potrebné doklady preukazujúce emisnú triedu
  3. Vyberte si formu doručenia palubnej jednotky Go-Box
  4. Všetko odošlite emailom na adresu go-direkt@asfinag.at

Je to overené a všetko funguje výborne. A ešte drobnosť na záver, pri tomto spôsobe platenia diaľničných poplatkov v Rakúsku vám prevádzkovateľ na konci roka vráti 0,3% zo zaplatených poplatkov. Nie je to síce veľa, ale aj to poteší.

späť na všetky novinky
KARAVAN.SK
KARAVAN.sk s.r.o.
Seredská 247/4012
917 05 Trnava – Modranka
Slovenská republika